br
fr

Chercher

Dictionnaire de l'informatique

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


domotiqueintegrated home system(s), IHS, house automationstandureg g.

Diskiblezh o plediñ gant stlennekaat standur an ti-annez, pellankerezh emgefreek an ardivinkoù tiaveiñ, gwellekaat an dispignoù gremm, an diogelroez.