br
fr

Chercher

Dictionnaire de l'informatique

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


coordonnées écranscreen coordinates, device coordinatesdaveennoù skramm

Rizh daveennoù a-zalc'h ouzh reizhiad daveiñ ar skramm pe an hewel - a-gevenep d'an daveennoù arveriad a zo dizalc'h.