br
fr

Chercher

Dictionnaire des médias

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


coefficientfactor, ratiogwezhiader g.-ioù, periad g.-où

  • ~ d'absorption absorption factor periad lugañ
  • ~ d'anamorphose anamorphic ratio, squeeze ratio gwezhiader amwezañ, gwezhiader choukañ
  • ~ de démultiplication gearing down ratio, gear ratio gwezhiader iskefloc'h
  • ~ de filtre filter factor periad silañ
  • ~ de pose exposure factor periad kizañ
  • ~ de réduction mécanique gear down ratio gwezhiader iskefloc'h
  • ~ de réflexion reflection factor, reflectance periad disvannañ
  • ~ de transmission transmission factor, transmittance periad kefledañ