br
fr

Chercher

Dictionnaire de psychanalyse

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


Effroi.Schreck.fright.saouzan.

Ersav ouzh ur blegenn dañjerus pe ouzh kentrigadoù diavaez kreñv-tre en em gav ar gouzrec’h dieraoz outo, ken nad eo nag evit diwall diouto nag evit o mestroniañ. “Fazi eo ober gant an termenoù saouzan (Schreck), aon (Furcht), enkrez (Angst) evel gant heñvelsterioù ; o c’heñver ouzh an dañjer a ro an tu d’o digemmañ. Merket eo an enkrez gant gortoz an dañjer hag an eraoz outañ, zoken mar bez dianav. An aon a ampleg un ergerc’henn termenet hon eus aon razi. Evit ar saouzan, e c’hoarvez pa gouezher en ur blegenn dañjerus dic’hortozet hep bezañ prientet, ar merk anezhañ eo ar soupren.” Dre se e ra Freud eus ar saouzan un amplegad eus an neuroz daraezel anvet a-wechoù neuroz saouzanel (Schreckneurose).